Κατανοώντας τον Στατικό Ηλεκτρισμό

Όλα τα άτομα της ύλης, σε κατάσταση ηρεμίας, αποτελούνται από πρωτόνια τα οποία έχουν θετικό φορτίο, και από ηλεκτρόνια τα οποία έχουν αρνητικό φορτίο. Τα φορτία είναι ίσα και έτσι το άτομο εμφανίζεται ηλεκτρικά ουδέτερο.

Κατά την διάρκεια της παραγωγής ή επεξεργασίας των υλών εμφανίζεται ο Στατικός Ηλεκτρισμός, επειδή οι εξωτερικές στοιβάδες είναι δυνατόν να χάσουν ή να αποκτήσουν ελεύθερα ηλεκτρόνια. Εάν χάσουν ελεύθερα ηλεκτρόνια τότε η ύλη έχει θετικό φορτίο, εάν αποκτήσουν ελεύθερα ηλεκτρόνια τότε η ύλη έχει αρνητικό φορτίο.

Η κίνηση των ελευθέρων ηλεκτρονίων από ένα υλικό σε ένα άλλο εμφανίζεται όταν έχουμε επαφή, διαχωρισμό, τριβή ή πίεση δύο υλικών. Επίσης έχουμε ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού εξ’ επαγωγής, ή διαφοράς θερμοκρασίας.

Ο στατικός ηλεκτρισμός είναι αόρατος και το μέγεθος του εξαρτάται από την φύση των υλικών και από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή, που μπορεί να είναι η διακοπή της λειτουργίας μιας μηχανής ή η καταστροφή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας.

Η εταιρεία SIMCO ( NEDERLAND ) BV παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, για την μέτρηση, και την εξουδετέρωση του στατικού ηλεκτρισμού. Παρέχει, επίσης, προϊόντα τα οποία δημιουργούν στατικό ηλεκτρισμό για ορισμένες εφαρμογές στην παραγωγή. Έχει μεγάλη εμπειρία στα προβλήματα του στατικού ηλεκτρισμού, αφού δίνει λύσεις εδώ και 70 χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες και  νέα προϊόντα η ιστοσελίδα του Οίκου είναι www.simco-ion.co.uk