Αεροκουρτίνες (Air Knives)

Οι αεροκουρτίνες χρησιμοποιούν τεχνολογία η οποία αναπτύχθηκε από την εταιρεία για τον πολλαπλασιασμό του αέρα, χρησιμοποιώντας μικρή ποσότητα πεπιεσμένου αέρα για εφαρμογές καθαρισμού από σκόνη σε πλαστικά φίλμ κατά την διάρκεια της παραγωγής τους.

Οι αεροκουρτίνες χρησιμοποιούνται για στέγνωμα, ψύξη και σε συνδυασμό με αντιστατικές μπάρες για εξουδετέρωση του στατικού ηλεκτρισμού και καθαρισμού από σκόνη.

Ο πεπιεσμένος αέρας που εισέρχεται στην αεροκουρτίνα εξέρχεται από αυτήν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, μέσω μιας μικρής σχισμής. Το αποτέλεσμα είναι ότι αέρας του περιβάλλοντος χώρου, έλκεται από τον αέρα που εξέρχεται από την αεροκουρτίνα και προστίθεται σε αυτόν.

Με αυτόν τον τρόπο η συνολική ποσότητα του αέρα πολλαπλασιάζεται.

Αναλυτική παρουσίαση