ΤΡΑΤΑΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΑΤΑΡΙΣΤΙΚΑ PLASTIMETAL ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
MARTIGNONI
Τα τραταριστικά PLASTIMETAL , μπορούν να τρατάρουν απλά πλαστικά φίλμ αλλά και επιμεταλλωμένα πλαστικά φίλμ ή αλουμίνιο.

Χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία Εύκαμπτων Υλικών Συσκευασίας και συγκεκριμένα σε μηχανές λαμιναριστικές, επίστρωσης κόλλας ή άλλων υλικών, σε εκτυπωτικές μηχανές βαθυτυπίας ή φλεξογραφίας.