Ακροφύσια και πολλαπλασιαστές (Energy saving Air Nozzles & Jets)

Τα ακροφύσια και οι μικροί πολλαπλασιαστές σχεδιάσθηκαν για να μειώνουν την κατανάλωση του πεπιεσμένου αέρα, αντικαθιστώντας ανοικτά σωληνάκια ή σωλήνες που φυσούν αντικείμενα για να τα ψύξουν ή να τα μετακινήσουν ή να τα στεγνώσουν. Χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική με τις αεροκουρτίνες ή τους κυκλικούς πολλαπλασιαστές, πολλαπλασιάζουν τον αέρα, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση του πεπιεσμένου αέρα σε μεγάλο βαθμό.

Κατασκευάζονται σε πολλά μοντέλα, αναλόγως της εφαρμογής.

Αναλυτική παρουσίαση