Αντλία κενού (Dual-Force Vac)

Η αερααντλία κενού χρησιμοποιείται για μεταφορά μη αναφλέξιμων υγρών, σε και από βαρέλι σε πολύ σύντομo χρόνο.

Είναι ασφαλής για μη υπερχείλιση του βαρελιού καθώς έχει βαλβίδα η οποία κλείνει τον αέρα όταν η στάθμη του υγρού μέσα στο βαρέλι φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο.

Χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε μηχανουργεία για την μεταφορά του χρησιμοποιημένου ψυκτικού υγρού από εργαλειομηχανές.

Αναλυτική παρουσίαση