ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ

Οι αφυγραντές χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της υγρασίας από υγροσκοπικά πλαστικά υλικά.

Η αφαίρεση γίνεται με θερμό αέρα ο οποίος ανακυκλώνεται συνεχώς, περνώντας από τον πύργο αφύγρανσης του αέρα, όπου κατακρατείται η υγρασία που περιέχει ο αέρας.

Μετά τον πύργο αφύγρανσης, ο αέρας, χωρίς υγρασία, θερμαίνεται στην επιθυμητή θερμοκρασία και περνά μέσα από τους πλαστικούς κόκκους και τους αφαιρεί την υγρασία.

Αυτός ο κύκλος συνεχίζεται μέχρι το επίπεδο της υγρασίας φθάσει στα επιθυμητό επίπεδο.