ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΑΤΑΡΙΣΤΙΚΩΝ

Οι γεννήτριες για τα τραταριστικά, έχουν ισχύ από 1 KVA έως 15 KVA, είναι τεχνολογίας IGBT για υψηλή απόδοση, και συχνότητα 30 ΚΗΖ για απαλό τρατάρισμα.

Η ισχύς της γεννήτριας ακολουθεί την μεταβολή της ταχύτητας του φίλμ.

[IMG 1]

Η γεννήτρια υψηλής συχνότητας τροφοδοτεί τον μετασχηματιστή υψηλής τάσης, ο οποίος τροφοδοτεί τα ηλεκτρόδια του τραταριστικού με υψηλή τάση, 10 ΚV, και υψηλή συχνότητα, από 20 έως 30 ΚΗΖ.

Η ισχύς και η τάση τροφοδοσίας των γεννητριών είναι ανάλογη της εφαρμογής, και ποικίλει από 1 έως 18 KVA. Για ισχύ γεννήτριας μέχρι 2 KVA τάση τροφοδοσίας είναι 220 V, μονοφασική, και για 3 έως 18 KVA είναι 380 V, τριφασική.