ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΨΥΞΕΩΣ KARAT

Η ανάπτυξη του δακτυλίου υψηλής απόδοσης KARAT βασίσθηκε σε μεγάλο αριθμό δοκιμών και υπολογισμών της ροής του αέρα. Η απόδοση αυτού του δακτυλίου έχει αποδειχθεί σε διάφορες εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα.

• Υψηλή ψυκτική απόδοση, αυξημένη κατά 25%.
• Καλύτερη κατανομή πάχους.
• Μοναδική σταθερότητα μπαλονιού.
• Τέλεια διανομή του αέρα ψύξεως.
• Μέγιστη ροή αέρα, ελάχιστη πτώση πιέσεως.
• Εύκολο στην χρήση.

Δυνατότητα προσαρμογής του ειδικού αυλακωμένου δίσκο για το σύστημα διόρθωσης του πάχους, VARIOCOOL.

Πεδία εφαρμογής.

• Εύκολη προσαρμογή σε κάθε είδους κεφαλές.
• Με ή χωρίς σύστημα εσωτερικής ψύξης (IBC).
• Mονοστρωματικά ή πολυστρωματικά.
• Σε όλες τις εφαρμογές και υλικά.
• Οποιοδήποτε σχήμα μπαλονιού.