ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΚΙΑ

Χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό της σκόνης ή μικρών τεμαχιδίων χάρτου από αναγεννημένα υλικά.

Έτσι το προϊόν που παράγεται από αναγεννημένα υλικά, τα οποία είναι απαλλαγμένα από την σκόνη ή από μικρά τεμαχίδια, είναι καλύτερης ποιότητας.