ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Οι διογκούμενοι άξονες, με μηχανικό ή πνευματικό τρόπο, κατασκευάζονται σε διάφορους τύπους, ανάλογα με την εφαρμογή.

Κατασκευάζονται από χάλυβα ή αλουμίνιο και, για ειδικές ανάγκες από μίγμα ανθρακα.
Είναι κατασκευασμένοι για τυποποιημένες διαμέτρους «μαντρέλ,» 70, 76, 152 mm, αλλά μπορούν να κατασκευασθούν και για άλλες διαστάσεις.

Τα τακάκια μπορεί να είναι από χάλυβα ή λάστιχο, ανάλογα με την εφαρμογή.