Δοκιμαστικό TensION

Είναι δοκιμαστικό λειτουργίας των αντιστατικών μπαρών και για τάσεις από 3 KV έως 30 KV. Όταν η μπάρα έχει τάση και πλησιάσουμε το δοκιμαστικό κοντά στις ακίδες ανάβει ένα λαμπάκι που είναι ενσωματωμένο στο TensION.