Εκτυπωτικές μηχανές & μηχανήματα

Χρησιμοποιημένες ή ανακατασκευασμένες μηχανές εκτύπωσης (φλεξογραφικές, βαθυτυπικές) Λαμιναριστικές, Ρολοκοπτικές, Ανατυλικτικές. Αντλίες μελανιού (αέρος ή ηλεκτρικές), ανταλλακτικά για όλες τις ανωτέρω μηχανές.