Ηλεκτροστατική επανύγρανση

Το δεύτερο σύστημα είναι το σύστημα ηλεκτροστατικής επανύγρανσης του χαρτιού, το οποίο περνώντας από το στεγνωτήριο μιας Heatset Web Offset εκτυπωτικής μηχανής, χάνει μεγάλο μέρος της υγρασίας που εμπεριέχει, με τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν σε χαρτί με χαμηλή ύγρανση.

Το σύστημα αποτελείται από μία γεννήτρια στατικού ηλεκτρισμού η οποία τροφοδοτεί μία μπάρα φόρτισης, για την φόρτιση του χαρτιού με στατικό ηλεκτρισμό. Επίσης από μία αντλία υψηλής πίεσης, και μπέκ ψεκάσεως του νερού.

Τα μπέκ ψεκάζουν το χαρτί με πολύ μικροσκοπικά σταγονίδια νερού. Το πεδίο του ψεκασμού είναι ελεγχόμενο, λόγω του φορτισμένου χαρτιού το οποίο έλκει τα σταγονίδια του νερού.

Η ποσότητα του νερού είναι, επίσης, ελεγχόμενη και ανάλογη με την ταχύτητα της μηχανής.

Τα πλεονεκτήματα που έχουμε από την χρήση του συστήματος είναι :

• Υψηλή ποιότητα τελικού προϊόντος, λόγω του επιθυμητού ποσοστού ύγρανσης.
• Υψηλότερες ταχύτητες.
• Μεγαλύτερη παραγωγικότητα.
• Μικρότερες απώλειες.