ΚΕΦΑΛΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Οι κεφαλές πολλαπλής αναρρόφησης προσφέρουν μια ευέλικτη λύση για την αναρρόφηση ξακριδιών, στις βιομηχανίες χάρτου και πλαστικού.

Η ρύθμιση των κεφαλών αναρρόφησης, στα σημεία εξόδου των ξακριδιών, είναι εύκολη.