ΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

ΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
MULTIDICER ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ KONGSKILDE

Το κοπτικό MultiDicer κόβει μεγάλα αποκόμματα χαρτονιού σε μέγεθος μικρότερο από 75 Χ 75 mm. Τα αποκόμματα αυτού του μεγέθους μπορούν, εύκολα, να αερομεταφερθούν με ένα κανονικό σύστημα αερομεταφοράς του Οίκου Kongskilde , δηλαδή σε σωλήνες διαμέτρου 160 mm.

Αυτό σημαίνει ότι τα αποκόμματα του χαρτονιού μπορούν να απομακρυνθούν από τον χώρο της παραγωγής με ένα απλό, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο.

Το κοπτικό MultiDicer είναι κατασκευασμένο για αποκόμματα μέγιστου πλάτους 1630 mm και μέγιστου πάχους 800 Gr/Τετρ. μέτρο. Για χαρτόνια μεγαλύτερου πάχους, μπορούν να σταλούν δείγματα στον Οίκο για δοκιμές.

Το κοπτικό MultiDicer μπορεί να κόψει μέχρι 12.000 φύλλα/ώρα.