ΚΟΠΤΙΚΟ KG 3000

Αυτό το κοπτικό χρησιμοποιείται στα εξτρούντερ.

Κόβει τα ξακρίδια του πλαστικού φίλμ σε πάρα πολύ μικρά κομματάκια, διαστάσεων 3, 5, 6,5, mm, τα οποία με ένα σύστημα μεταφοράς μεταφέρονται στο τροφοδοτικό χωνί του εξτρούντερ, όπου μαζί με την πρώτη ύλη, τροφοδοτούντια στον κοχλία του εξτρούντερ.