ΚΥΚΛΩΝΕΣ

Η εταιρεία κατασκευάζει διαφόρων τύπων κυκλώνες ανάλογα με την εφαρμογή.

Οι κύκλώνες χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό του υλικό από τον αέρα μεταφοράς, ο οποίος αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα.