Μοντέλο 320/S2

Το μοντέλο αυτό είναι κατάλληλο για ταχύτητα φίλμ έως 40 m/min.

Τα ηλεκτρόδια του έχουν δύο ακίδες εκκενώσεως.

Κατασκευάζεται για πλάτη φίλμ από 400 έως 1500 mm.

Για μεγαλύτερες ταχύτητες φίλμ κατασκευάζονται τραταριστικά με 5 ή 7 περισσότερες ακίδες εκκενώσεως.