Μοντέλο 450/S4

Το μοντέλο αυτό είναι κατάλληλο για ταχύτητα φίλμ έως 100 m/min.

Τα ηλεκτρόδια του έχουν 4 ακίδες εκκενώσεως.

Κατασκευάζεται για πλάτη φίλμ από 500 ,έως 1800 mm.

Για μεγαλύτερες ταχύτητες φίλμ κατασκευάζονται τραταριστικά με 5 ή 7 περισσότερες ακίδες εκκενώσεως.