ΝΕΟΣ ΚΛΩΒΟΣ

Η εταιρεία ανέπτυξε ένα νέο κλωβό ο οποίος έχει κυλίνδρους επενδεδυμένους με ειδική σιλικόνη ώστε να μην δημιουργούνται σημάδια επάνω στο φίλμ.

Στον ίδιο κλωβό υπάρχει σύστημα ελέγχου της περιοχής ψύξης του φίλμ.

Ο έλεγχος γίνεται με αύξηση ή μείωση της ροής του αέρα στον δακτύλιο ψύξεως.

Στον ίδιο κλωβό προσαρμόζεται και το σύστημα καθαρισμού του φίλμ.