ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΩΝ

Τα περιστρεφόμενα στηρίγματα αξόνων (τσόκ), χρησιμοποιούνται για την στήριξη των διογκουμένων, και όχι μόνον, αξόνων οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε τυλικτικά ή ξετυλικτικά πλαστικού φίλμ, χαρτιού, υφάσματος, και οι οποίοι πρέπει να βγαίνουν από την μηχανή όταν το προϊόν φθάσει στην ποσότητα που απαιτείται, ώστε να είναι εύκολη η διακίνηση του τελικού προϊόντος.

Κατασκευάζονται σε διάφορους τύπους ανάλογα με την εφαρμογή.