ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

Οι περιστρεφόμενες βαλβίδες είναι κατάλληλες για την τροφοδοσία κόκκων ή μικρών αντικειμένων σε ένα πνευματικό σύστημα μεταφοράς, το οποίο βρίσκεται υπό πίεση.

Ο σχεδιασμός των βαλβίδων επιτρέπει ελάχιστη πτώση της πίεσης του συστήματος.