Συσκευή μέτρησης της αντίστασης σε σχίσιμο

Το διεθνώς αναγνωρισμένο όργανο Elmendorf είναι το ταχύτερο, ακριβέστερο και πλέον ευκολόχρηστο για τον υπολογισμό της αντίστασης σε σχίσιμο χαρτιού, αλουμινίου, υφάσματος, non-woven κ.ά.

Το Elmendorf ξεχωρίζει για τον κατάλληλο σχεδιασμό του, την εύκολη χρήση και το πρόγραμμα που παρέχεται μέσω του μενού.

Επιτρέπει την εισαγωγή πληροφοριών όπως πάχος, βάρος, αριθμό δοκιμίων για κοπή.

Επιλογή ένδειξης αποτελεσμάτων σε ποσοστό επί τοις εκατό, σε mN ή γραμμάρια.

Η στατιστική ανάλυση μέχρι και 99 αποτελεσμάτων μπορεί να μεταφερθεί σε Η/Υ.