Συσκευή μέτρησης της ιδιότητας Handle για χαρτί Tissue

Η συσκευή Handle-O-Meter μετρά την συνδυασμένη επίδραση της ευκαμψίας και της επιφανειακής τριβής διαφόρων υλικών σε επίπεδη μορφή.

Σχεδιάστηκε για την μέτρηση σε χαρτί Tissue, τής ιδιότητας “Handle”, δηλαδή πόσο μαλακό αισθάνεται κάποιος το χαρτί στο χέρι του.

Πληροί τις προδιαγραφές ASTM D2923, TAPPI T-498.