Συσκευή μέτρησης της υγρασίας

Η συσκευή μετρά, χωρίς επαφή, την περιεχόμενη υγρασία η οποία υπάρχει σε ένα υλικό. Η μέτρηση της υγρασίας είναι δυνατή και κατά την διάρκεια της επεξεργασίας ενός υλικού.