Συστήματα καθαρισμού επιπέδων επιφανειών

Υπάρχουν διάφορα συστήματα καθαρισμού, από την σκόνη, επιπέδων επιφανειών και ειδικά χαρτιού ή πλαστικού φίλμ πριν την εκτύπωση, για καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης.