ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ

Το σύστημα ελέγχου του συστήματος εσωτερικής ψύξης γίνεται με υπερήχους.

Το σύστημα προσφέρει :

• Σταθερό όγκο μπαλονιού σε γραμμές με εσωτερική ψύξη (IBC).
• Ανίχνευση του μπαλονιού, χωρίς επαφή, με αισθητήρες υπερήχων.
• Έλεγχος της σχέσης μεταξύ εισαγόμενου και εξερχόμενου αέρα με βαλβίδα ελεγχόμενη από πίεση.
• Αντικατάσταση υπαρχόντων συστημάτων με επαφή, με εξάλειψη των προβλημάτων που δημιουργούν αυτά τα συστήματα, όπως σημάδια στο φιλμ, ασσύμετρο μπαλόνι.