ΣΥΣΤΗΜΑ VENTOURI

Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται για μεταφορά αποκομμάτων και ξακριδιών χαρτιού, ξακριδιών πλαστικού φιλμ, ξακριδιών αλουμινίου, πλαστικών μπουκαλιών και άλλων μικρών αντικειμένων.

Χρησιμοποιείται σε μηχανές παραγωγής με υψηλή ταχύτητα παραγωγής.