ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η εταιρεία κατασκευάζει τρεις σειρές σωλήνων, με όλα τα εξαρτήματα, π.χ. γωνιές, διακλαδώσεις κλπ.

Με το σύστημα ταχυσυνδέσμων που κατασκευάζει, η σύνδεση ή η αποσύνδεση των σωλήνων μεταξύ των, ή με τα διάφορα εξαρτήματα είναι πάρα πολύ γρήγορη.

Το πρώτο σύστημα σωλήνων είναι το σύστημα ΟΚ, με 3 διαφορετικές διαμέτρους : 100, 160, 200 mm.

Χρησιμοποιείται για πνευματική ή μηχανική μεταφορά.

Το δεύτερο σύστημα σωλήνων είναι το σύστημα FK, με διαμέτρους από 60 έως 800 mm.

Χρησιμοποιείται για εξαερισμό ή πνευματική μεταφορά.

Το τρίτο σύστημα σωλήνων είναι το σύστημα ΑΝΤΙ STICKY (Αντικολλητικό).

Με το σύστημα αυτό μπορούμε να κάνουμε μεταφορά ξακριδιών υλικού το οποίο κολλάει στα τοιχώματα των συνήθων σωλήνων, λόγω της κόλλας που περιέχει.

Η εταιρεία έχει την δυνατότητα κατασκευής και ανοξείδωτων σωλήνων, για ειδικές εφαρμογές.