Σύστημα ελέγχου γειώσεων

Η εταιρεία επίσης κατασκευάζει ένα σύστημα ελέγχου της γείωσης η οποία χρησιμοποιείται για την ασφαλή μεταφορά εύφλεκτων υλών από δεξαμενές σε φορτηγά.

Πριν από την μεταφορά του εύφλεκτου υγρού από μια δεξαμενή προς ένα φορτηγό, είναι υποχρεωτική η γείωση του φορτηγού ώστε να μην υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός στο φορτηγό.

Το σύστημα ελέγχει την κατάσταση της γειώσεως και εάν όλα είναι εντάξει επιτρέπει την λειτουργία της αντλίας μεταφοράς.

Εάν υπάρξει διακοπή της γείωσης προς το φορτηγό, το σύστημα διακόπτει την λειτουργία της αντλίας έως ότου αποκατασταθεί η γείωση.