Σύστημα εξουδετέρωσης του στατικού ηλεκτρισμού σε πνευματικές μεταφορές (Conveyostat)

Κατά την πνευματική μεταφορά, κυρίως ξακρισμάτων χαρτιού ή πλαστικού φίλμ, δημιουργείται στατικός ηλεκτρισμός, λόγω τριβών.

Το αποτέλεσμα είναι τα φορτισμένα ξακρίσματα να κολλάνε στα τοιχώματα του σωλήνα και να φράζουν την έξοδο.
Το πρόβλημα λύνεται όταν πριν την έξοδοτοποθετηθεί σωλήνας με αντιστατικές μπάρες, μπροστά από τις οποίες περνούν τα ξακρίσματακαι εξουδετερώνεται ο στατικός ηλεκτρισμός και η παραγωγή συνεχίζεται απρόσκοπτα.