Σύστημα ηλεκτροστατικής υποβοήθησης

Το πρώτο σύστημα, είναι το σύστημα ηλεκτροστατικής υποβοήθησης για καλύτερη εκτύπωση σε χαρτί ή πλαστικό φίλμ, σε μηχανές βαθυτυπίας.

Mε το σύστημα αυτό, έχουμε πλήρη μεταφορά του μελανιού από τον κύλινδρο εκτυπώσεως στο χαρτί ή στο πλαστικό φίλμ.

Η πλήρης μεταφορά του μελανιού γίνεται λόγω της δημιουργίας ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο επαφής του κυλίνδρου εκτυπώσεως με τον κύλινδρο πιέσεως.

Τα πλεονεκτήματα που έχουμε με την χρήση αυτού του συστήματος είναι:

• Η καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης.
• Υψηλότερες ταχύτητες.
• Λιγότερη φθορά των κυλίνδρων πιέσεως λόγω μειωμένης πίεσης στον κύλινδρο εκτυπώσεως.