Σύστημα καθαρισμού TYPHOON

Το σύστημα αυτό τροφοδοτείται από δικό του φυσητήρα αέρα, αντί πεπιεσμένου αέρα, και αποτελείται από ειδική αεροκουρτίνα στην οποία αναρτάται αντιστατική μπάρα. Μέγιστη απόσταση εξουδετέρωσης στατικού εξοπλισμού 3000mm.

Με το σύστημα έχουμε μείωση του λειτουργικού κόστους σε σύγκριση με τα συστήματα καθαρισμού που χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα.