Ψεκαστές υγρών (Sprayvectors)

Οι ψεκαστές της Vortec παρέχουν εξαιρετικά λεπτά σταγονίδια για πολλές χρήσεις, όπως ψύξη μέσω εξατμίσεως, ύγρανση αντικειμένων ή αύξηση της σχετικής υγρασίας χώρων ή για τον έλεγχο της σκόνης σε χώρους. Με την χρήση πεπιεσμένου αέρα παράγουν σταγονίδια μερικών μικρών ή και κάτω από ένα μικρό.

Αναλυτική παρουσίαση