Ψυκτικά Vortex (Vortex Coolers)

Τα ψυκτικά Vortex, χρησιμοποιούνται για την ψύξη ηλεκτρικών και, κυρίως, ηλεκτρονικών πινάκων. Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα δεν λειτουργούν σωστά σε υψηλές θερμοκρασίες και δημιουργούν προβλήματα στην παραγωγή.

Τα ψυκτικά Vortec, χρησιμοποιούν σωλήνες Vortex για την παραγωγή ψυχρού αέρα η εισαγωγή του οποίου, στον ηλεκτρονικό πίνακα, ελέγχεται από ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα η οποία λειτουργεί μέσω θερμοστάτη ο οποίος είναι εγκατεστημένος μέσα στον ηλεκτρονικό πίνακα

Με το σύστημα αυτό ο πίνακας είναι στεγανά κλεισμένος, αποκλείοντας την είσοδο βρώμικου αέρα ο οποίος δημιουργεί, μακροπρόθεσμα, βλάβες στον ηλεκτρονικό πίνακα.

Ο πεπιεσμένος αέρας που χρησιμοποιείται στα Ψυκτικά Vortec είναι καθαρός και απαλλαγμένος από υγρασία αφού περνά από φίλτρο-αφυγραντή 5 μm.

Αναλυτική παρουσίαση