Ωρολογιακό παχύμετρο, τύπος J 50

Ακρίβεια :……………………………….0,01 mm.
Mέγιστο πάχος μέτρησης………………10 mm
Βάθος μέτρησης……………………….50 mm