Όργανο μέτρησης του Στατικού Ηλεκτρισμού

To FΜΧ-004 είναι ένα ευκολόχρηστο μικρό όργανο για την μέτρηση του στατικού ηλεκτρισμού. Μετρά την ισχύ του πεδίου σε KV, καθώς και την πολικότητα του.