ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα και δυσλειτουργίες στη διαδικασία παραγωγής και στην επεξεργασία μη αγώγιμων υλικών όπως το πλαστικό, το χαρτί, το ξύλο και τα υφάσματα.

Τα πιο συχνά προβλήματα είναι εύκολο να αναγνωριστούν, όπως:

Δημιουργούνται σπινθήρες – Οι χειριστές παθαίνουν σοκ (ηλεκτροστατική εκκένωση) όταν πλησιάζουν το υλικό ή τα μηχανήματα – Τα υλικά «κολλάνε» και μπλοκάρουν τη  διαδικασία παραγωγής  – Το προϊόν «τραβάει»  σκόνη του περιβάλλοντος χώρου – Δημιουργείται ακόμη και φλόγα με κίνδυνο πυρκαγιάς.

 

Τι δημιουργεί το στατικό ηλεκτρισμό;

Ο στατικός ηλεκτρισμός προκαλείται κυρίως από την τριβή και την αποκόλληση μη αγώγιμων υλικών μεταξύ τους.

Το φορτίο του στατικού ηλεκτρισμού μπορεί να μετρηθεί με όργανο μέτρησης πεδίου στατικού ηλεκτρισμού.

Μπορείτε να συμβουλευθείτε τα αναφερόμενα στο πεδίο Προϊόντα Μέτρησης Στατικού Ηλεκτρισμού ( Sensor IQ Easy, Electrostatic Fieldmeter FMX-004, Staticsystemchecker TensION) ή να απευθυνθείτε σε εμάς για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή συμβουλή.

Ποιά είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος εξουδετέρωσης του στατικού ηλεκτρισμού;

Τα μη – αγώγιμα υλικά (μονωτές) δεν μπορούν να «αποφορτιστούν» με γείωση. Η πιο αποτελεσματική και διαρκής λύση για τη μείωση και εξουδετέρωση του στατικού ηλεκτρισμού σε αυτά είναι με τον «ενεργό ιονισμό» (active ionisation). Ο ενεργός ιονισμός δημιουργείται με τη χρησιμοποίηση ιονιστών αέρα. Αυτοί δημιουργούν πολλά θετικά και αρνητικά ιόντα (φορτισμένα σωματίδια) στον περιβάλλοντα χώρο, τα οποία λειτουργούν σαν μεταφορείς φορτίων στον αέρα. Όπως τα ιόντα κινούνται στον αέρα, έλκονται από τα αντίθετα φορτισμένα μόρια και επιφάνειες. Η εξουδετέρωση του στατικού ηλεκτρισμού στις επιφάνειες επιτυγχάνεται τάχιστα με αυτή τη μέθοδο.

Πώς μοιάζουν οι συσκευές ιονισμού και ποιος τύπος είναι κατάλληλος για τη δική μου περίπτωση;

Οι συσκευές ιονισμού είναι διαθέσιμες σε διάφορα μεγέθη και σχήματα. Η επιλογή εξαρτάται από την εφαρμογή και τα παρακάτω κριτήρια:

+Τεχνολογία (εξωτερική τροφοδοσία της συσκευής  με ρεύμα ή ενσωματωμένο στη συσκευή τροφοδοτικό υψηλής τάσης με παροχή 24V DC)

+Απόσταση από τη φορτισμένη επιφάνεια ή αντικείμενο

+Ταχύτητα του υλικού (π.χ. ταχύτητα του φιλμ που θέλουμε να αποφορτίσουμε)

+Το σχήμα του φορτισμένου αντικειμένου, εάν δηλ. είναι τρισδιάστατο προϊόν ή επίπεδο υλικό (π.χ. πλαστικό φιλμ)

+Εξωτερικές συνθήκες – περιβάλλον εργασίας, δηλ. θερμοκρασία, υγρασία ή εάν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, αέρια και αναθυμιάσεις στον ίδιο χώρο (Atex Zone)

+Προδιαγραφές τις παραγωγής / διαδικασίας

Τυπικά παραδείγματα εφαρμογών

1) Αντιστατικές μπάρες για επίπεδα υλικά, όπως φιλμ

2) Μπάρες Thunder-ion για ρολά (τυλιχτικά, ξετυλιχτικά) με μεταβλητή διάμετρο (απόσταση ιονισμού).

3) Φυσητήρες ιονισμένου αέρα για τρισδιάστατα αντικείμενα

4) Αεροκουρτίνες (airknife) ή Πιστόλια αέρα για τρισδιάστατα αντικείμενα

5) Conveyostat  για εγκατάσταση μέσα σε σωληνώσεις (π.χ.  για αερομεταφορά ξακριδιών ή πρώτης ύλης – κόκκων)

Ωστόσο ο Στατικός Ηλεκτρισμός μπορεί να είναι και χρήσιμος κάποιες φορές. Χρησιμοποιώντας υψηλή τάση, μπορεί να δημιουργηθεί στατικός ηλεκτρισμός στις επιφάνειες των υλικών ώστε να κολλήσουν παροδικά μεταξύ τους (Static Bonding), απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία παραγωγής (π.χ. ετικετοποίηση IML, συγκόλληση φιλμ κλπ. )